DODAJ DO ULUBIONYCH
 

Strona g?ówna
O nas
Komunikaty
Fotogaleria
Kontakt

Losowe zdj?cie
z Fotogalerii
Autor: Adam Szendzielorz


M.A.T. Flooreski

Ma?a Akademia Ta?ca Flooreski Pod kierownictwem artystycznym mgr Lidii Bie?

Ma?a Akademia Ta?ca Flooreski powsta?a przy Miejskim Klubie im. J. Kiepury w Sosnowcu.
Zaj?cia realizowane s? w oparciu o autorski program edukacji artystycznej, który obejmuje:


  • Taniec nowoczesny z elementami baletu
  • Taniec nowoczesny z elementami hip ? hop
  • Taniec charakterystyczny
  • Rytmik? artystyczn?
  • Elementy gry aktorskiej i prezentacji scenicznej
  • Elementy prezentacji wokalnej

Zaj?cia odbywaj? si? w kilku grupach wiekowych:
  • 5 ? 6 lat
  • 6 ? 7 lat
  • 7 ? 8 lat
  • 9 lat i powy?ej
Ma?a Akademia Ta?ca Flooreski zaprasza równie? dzieci i m?odzie? do udzia?u w zaj?ciach stacjonarnego obozu tanecznego, organizowanego podczas ferii zimowych oraz wakacji.

Zapraszamy